8 Manieren om tuinaarde te verbeteren

Als tuinieren nieuw voor je is, of als je gewoon niet de gewenste resultaten krijgt, moet je misschien eens kijken naar de gezondheid van je bodem. Van het veranderen van de pH-waarde tot het toevoegen van compost.

8 manieren om tuinaarde te verbeteren

1. Bepaal of jouw grond zanderig, op kleibasis of iets anders is. Het is belangrijk om te weten welke grondsoort je hebt. Zandgronden hebben meer organische stof nodig omdat ze ook geen voedingsstoffen vasthouden. Kleigrond heeft meer beluchting en organische stof nodig.

2. Bepaal of de grond te zuur is. De pH-schaal varieert van 1-14, waarbij 7 neutraal is. Alles boven de 7 wordt als alkalisch beschouwd en alles onder de 7 wordt als zuur beschouwd. Als jouw grond te zuur is, kun je er kalksteen aan toevoegen.

3. Bepaal of jouw grond te alkalisch is. Als de grond te alkalisch is, kun je er gemalen zwavel aan toevoegen. De gemalen zwavel verzuurt de grond, waardoor de pH-waarde stijgt. Verschillende planten hebben verschillende pH-waarden nodig om tot hun volle potentieel te bloeien.

4. Belucht je grond. Tuinaarde en planten hebben zuurstof nodig om te gedijen en te overleven. Je grond omdraaien met een tuinvork als je dieper wilt, is een geweldige manier om de broodnodige zuurstof toe te voegen.

5. Gebruik indien nodig kunstmest. Meststof kan uw planten helpen om tot hun volle potentieel te bloeien. Meestal wil je één keer bemesten voordat je begint met planten, en een andere keer in het midden van het groeiseizoen. Volg altijd de instructies op het meststofetiket voor het beste schema dat je kunt volgen.

6. Gebruik compost. Het kost wat tijd om je eigen composthoop te maken, maar zelfgemaakte compost is een geweldige manier om je grond te verrijken.

7. Gebruik mest of zaagsel. Als je geen composthoop hebt, zijn er andere manieren om organisch materiaal aan je tuinaarde toe te voegen. Als je zaagsel over hebt van houtbewerking, kun je het door je aarde mengen. Het enige probleem met zaagsel is dat het stikstof uit de grond haalt, dus je moet kunstmest toevoegen. Ook mest van de landbouwhuisdieren kan worden toegevoegd en verbetert daadwerkelijk het stikstofgehalte in de bodem. Mest van vee met hooi kan echter onkruidzaden bevatten, die in de tuin kunnen ontkiemen.

8. Weet welke voedingsstoffen je bodem nodig heeft. Een deel van het verbeteren van tuinaarde is weten welke voedingsstoffen planten uit de grond nodig hebben. Planten hebben waterstof, koolstof en zuurstof het meest nodig, omdat ze die voedingsstoffen gebruiken voor fotosynthese. Planten hebben ook minerale voedingsstoffen nodig – stikstof, fosfor en kalium – die in kunstmest te vinden zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *